Coronavirussen spreder sig med stor hastighed i Danmark, og det er vores fælles ansvar at passe på hinanden og sørge for, at den ikke spreder sig yderligere.

Hos Bech Distribution tager vi den nuværende situation med COVID-19, som Danmark og resten af verden står i, alvorligt. Derfor følger vi også regeringens anvisninger og tager de nødvendige forholdsregler for at beskytte vores medarbejdere og samarbejdspartnere og sikre vores kunder bedst muligt.

Det betyder imidlertid, at vi har foretaget nogle strukturelle ændringer i vores interne processer, som skal sikre, at produktionen forløber som normalt, og vores kunder kan få løst deres opgaver som hidtil.

Vi følger løbende med i udviklingen og holder os opdateret på eventuelle nye anvisninger og retningslinjer. Har du nogle yderligere spørgsmål til vores håndtering af COVID-19, eller spørgsmål til dine specifikke opgaver, er du velkommen til at kontakte os på mail bech@bech-as.dk eller telefon 46 55 01 55.

Når man som virksomhed har en større forsendelse, der skal sendes ud til en stor gruppe af modtagere, er det ofte både tidskrævende og omkostningsrigt. Forsendelserne skal både printes, segmenteres, pakkes og adresseres, og derudover skal der betales porto og distribueres til alle modtagerne.

Distribution af tryksager er ofte en af de mest omkostningsrige poster for mange virksomheder. Det behøver det dog ikke nødvendigvis at være. Hos Bech Distribution optimerer vi din distribution, så dine postomkostninger mindskes både ved forsendelse af breve, magasiner og pakker. Vi splitter opgaven på den mest optimale måde i forhold til priser og distribution, så du opnår de største besparelser på din porto.

Ved at lade os tage hånd om distributionen af dine forsendelser sparer du både tid og penge. Vi giver dig vejledning og hjælper dig med at tilrettelægge din distribution, så du får de bedst mulige besparelser på portoomkostningerne. Derudover klarer vi også både tryk, segmentering, pakning og adressering, så du kan bruge din tid de steder i virksomheden, som er vigtige for dig.

Spar penge på distribution og porto med segmentering

Nogle gange kan man have brug for at udsende en større forsendelse med to eller flere delelementer til en stor gruppe af modtagere, hvor ikke alle modtagere skal have samme delelement. Det kan være, at alle modtagerne skal have det samme magasin, men én delgruppe af modtagerne skal have en brochure, mens en anden delgruppe af modtagerne skal have et følgebrev.

Det kan dog være et uoverskueligt projekt at skulle pakke og klargøre en større forsendelse, som skal indeholde to eller flere delelementer, der skal sendes i forskellige kombinationer til forskellige modtagere. Samtidig kan det også blive en meget stor økonomisk omkostning for virksomheden, hvis magasinerne og delelementerne sendes hver for sig, fordi sammenpakningen af delelementer og magasiner er for omfattende og tidskrævende et projekt.

Her kan det derfor være en god idé at gøre brug af segmentering. Med segmentering får de forskellige modtagergrupper forskellige versioner af forsendelsen, og med vores maskiner går det hurtigt og effektivt. Gennem segmenteringen samler vi forsendelserne, eller splitter dem op alt efter, hvad der er mest optimalt i forhold til distributionen og portoomkostningerne. Dermed sparer du med vores vejledning og maskinelle segmentering både tid og penge på din opgave.

Vi tager os af hele processen fra tryk til distribution

Hos Bech Distribution kan vi klare hele processen fra tryk og print til segmenteret foliering, kuvertering og distribution. Vi har mange års erfaring med tryk, distribution og håndtering af tryksager og pakker, der gør, at vi kan vejlede dig til den mest optimale løsning på din opgave, så du sparer mest muligt på de unødvendige omkostninger, der kan opstå i forbindelse med distribution af forsendelser.

Derudover samarbejder vi med en række af distributører i både ind- og udland, der gør, at du hos Bech Distribution får en bred vejledning i porto- / pakkeløsninger, når du skal sende breve, magasiner og pakker i både Danmark og udlandet.

Skal vi hjælpe dig med tryk og distribution af din næste opgave, eller er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for at få en distributionsaftale med os til konkurrencedygtige priser, er du velkommen til at kontakte Thomas Ejsing hos Bech Distribution på telefon: 46 55 01 60 eller mail: te@bech-as.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Danskerne handler i dag på nettet som aldrig før. Det har fået flere til at opstarte en webshop i stedet for eller ved siden af den fysiske butik. Er du en nystartet webshop, eller har du planer om at starte en webshop i den nærmeste fremtid, er der dog rigtig mange ting, som du skal tage højde for og have styr på. Der er især en del logistik, der skal gå op i en højere enhed, og du skal derfor blandt andet have styr på både indkøb, levering og lagring af dine varer.

Når det kommer til lagring af dine varer, er der særligt to muligheder, du kan gøre brug af. Du kan vælge at opbevare dine varer på dit eget lager, eller du kan vælge at opbevare dine varer på et eksternt lagerhotel. Er du en nystartet virksomhed med en lille webshop, kan det være fint at have dit eget lager.

Det er en billigere løsning at opbevare varer på eget lager, som dog kræver både et stort overblik og den nødvendige lagerplads. Men i takt med at din webshop vokser, vil dit varelager også begynde at vokse, og det kan derfor blive nødvendigt at leje sig ind på et lagerhotel, når lageret til sidst fylder hele stuegulvet.

Hvad er et lagerhotel?

Et lagerhotel er et lager, hvor du kan leje plads til opmagasinering af din virksomheds varer i en kortere eller længere tidsperiode. På et lagerhotel lejer du dermed plads på et eksternt lager, som du sender dine indkøbte varer til. Her bliver dine varer sikkert opbevaret, indtil det er tid til pakning og forsendelse direkte til kunden.

Et lagerhotel er på den måde en form for opbevaringsrum for erhverv, men kan være rigtig mange ting, da det er forskelligt, hvad der tilbydes. Nogle tilbyder udelukkende opmagasinering, mens andre udbydere tilbyder et lagerhotel, som både fungerer som lagerrum, pakke- og distributionscenter. Hos Bech Distribution tilbyder vi en alt-i-en-løsning – et såkaldt pluk og pak lagerhotel, hvor du både har mulighed for at få opbevaret, pakket og distribueret dine varer til dine kunder.

Styr på det hele på et pluk og pak lagerrum

Da opbevaring, håndtering og hurtig forsendelse af varer er noget af det vigtigste, når man driver en webshop, er det også vigtigt, at man har et godt lagerhotel, der kan klare disse opgaver. Samtidig er det vigtigt for en webshop i vækst, at der er plads til hele varelageret, så man ikke behøver at flytte til andre lokaler. Dette er muligt på et lagerhotel, hvor der ofte er rigeligt med plads til opbevaring af hele webshoplageret.

Nogle andre fordele ved et lagerhotel med pluk og pak service er:

  • Større fokus på din forretning

Du sparer en masse tid og besvær, fordi lagerhotellet klarer hele håndteringen, pakningen og distribueringen af pakkerne for dig. Dermed kan du holde dit fokus på din webshop og bruge tid på andre processer, der er vigtige for dig – at skabe salg og vækst for din forretning.

  • Færre variable personaleomkostninger

Med en lageraftale kan du holde de variable personaleomkostninger nede, da du ikke behøver at bekymre dig om ekstra omkostninger i forbindelse med bemanding i travle perioder og på sygedage.

  • Mulighed for lavere fragtomkostninger

Når du benytter et lagerhotel, vil der desuden i mange tilfælde være gode fragtaftaler, så du kan spare penge på fragtomkostninger.

  • Mere fleksibilitet

Endelig kan du opnå meget mere fleksibilitet ved at outsource dit lager til et lagerhotel, fordi du tager en del af logistikarbejdet ud af din egen kalender.

Få outsourcet dit lager til vores lagerhotel

Hos Bech Distribution har du mulighed for at flytte hele dit webshoplager til vores lagerhotel og få det opbevaret trygt og sikkert. Dermed slipper du selv for at skulle opbevare dine lagervarer hjemme i stuen, hvor de flyder og fylder, så du mister overblikket.

Vi tilbyder desuden flere mulige lagerløsninger. Hos os kan du vælge at uploade bestillingerne til vores online lagersystem eller sende bestillingerne videre til os på mail. Så sørger vi for at plukke, pakke og sende pakkerne til dine kunder. Har du brochurer eller flyers, der skal printes ud og lægges med, klarer vi også det.

Har du en webshop med et varelager, som optager al pladsen? Kontakt Thomas Ejsing hos Bech Distribution i dag på telefon: 46 55 01 60 eller mail: te@bech-as.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen herunder for at høre nærmere om, hvilke muligheder der er for lageropbevaring af din webshops lagervarer.

Når man skal sende en masse forsendelser ud i dag, om det er pakker, breve eller noget helt tredje, så er det heldigvis logisk nok for postvæsnet, når materialet skal deles ud. Der er nemlig et sindrigt system på plads.

Selvom vi tænker, at det er det mest naturlige i verden, at veje har navne, og huse har numre, har det ikke altid været sådan. Adressering har været besværligt, når man ikke har kunnet skrive et vejnavn og et husnummer på sine breve.

Her tager vi lige et kig i historiebøgerne for at finde ud af, hvordan vi endte med at have et logisk opbygget system at identificere adresser efter.

Vejnavne er ret gamle – i hvert fald for store veje

De store og vigtige veje i gamle dage havde for det meste navne i det, vi kalder den vestlige verden i dag. Et eksempel på dette er Via Appia, som forbandt Rom med en vigtig havneby, hvor der var meget trafik til og fra Grækenland.

Den vej er opkaldt efter romeren, der påbegyndte den første etape af vejen og er et eksempel på, at en vej har fået et navn.

Vejene i Pompeji skulle dog også have haft navne, selv nogle af de mindre veje i byen – det var omkring det sjette eller syvende århundrede før vor tidsregning.

Sådan har det dog ikke været alle steder, især ikke så tidligt, men de større og vigtigere veje har fået deres navne relativt tidligt. På den måde har der trods alt været lidt at gå efter for de bude eller budbringere, der skulle rende med meddelelser fra den ene til den anden.

De første husnumre stammer fra Paris

Husnummerets historie

Med vejnavnene på plads mangler vi stadig nogle husnumre, inden vi kommer til noget, der ligner det, vi har i dag, og her skal vi til Paris. Vi skal til året 1512, hvor broen Pont Notre-Dame havde en masse ens huse oven på sig – her fik man ideen, at husene skulle have numre.

Ikke nok med det så fik man også ideen til, at husene på den ene side skulle have lige numre, og den anden side skulle have ulige numre.

Denne med nutidige øjne ellers gode ide blev dog ikke udbredt specielt hurtigt. Faktisk skal vi helt op til det 18. århundrede, inden nummereringen så småt begynder at slå igennem flere og flere steder i Europa.

Der var byer, der var hoppet med på bølgen i en nogenlunde sammenlignelig form med den, vi så i Paris, men det var ofte begrænset til bestemte områder i bestemte byer – som fx en bro i Paris med ens huse på begge sider af vejen.

Midt i 1700-tallet begyndte der at komme forordninger om, at alle huse skulle markeres med tal, så de kunne identificeres – eksempelvis i Preussen.

Danmark fulgte med, men faldt fra

Herhjemme var det den indflydelsesrige Struensee, der er portrætteret af Mads Mikkelsen i ”En Kongelig Affære”, der var drivkraft bag husnumre i København. Han indførte husnumre i 1771.

Det holdt dig ikke ved i første omgang. Efter Struensee blev henrettet, og Byen blev ødelagt af brande og bombardementer, forsvandt husnumrene i jævnt tempo indtil 1859, hvor husnumre igen blev indført.

Struensee indførte heller ikke helt det system, som vi kender i dag – det var nemlig bygningernes matrikelnummer, man skulle skrive på bygningen.

Til gengæld blev det i 1859 også vedtaget, at man skulle nummerere huse, som vi går i dag. Det er i øvrigt sådan, at de ulige numre er i venstre side af vejen set fra det nærmeste bycentrum, og de lige numre i højre side.

Nogle steder har dog en anden måde at sætte numre på husene på, men det gælder oftest områder, der ikke har bygningerne på den klassiske måde med huse på begge sider af en asfalteret vej.

Vi er ret taknemmelige for, at det er lettere at finde hoved og hale i adresser i dag – tidligere havde bygningerne kendetegn eller våbenskjold, som man brugte som pejlemærker.

Vi adresserer i dag med vejnavne og husnumre, og det fungerer ganske godt!

Det at printe for virksomheder handler ikke kun om at farve noget papir på den rigtige måde. Det ved vi hos Bech Distribution. Der er mange facetter i print, fordi det er et led i en større proces, og uden den forståelse, opnår man ikke det bedste resultat. Læs mere

Når man skal sende materiale ud til mange mennesker, kan det sagtens ske, at det ikke er alle, der skal have det samme. Så kunne man godt fristes til at lave en masse mindre sendinger, som så sendes ud til de enkelte delgrupper, selvom det grundlæggende er det samme, de skal have.

Der er dog en smartere måde at gøre det på – endda en måde som kan spare dig som afsender penge.

Det er ved at segmentere forsendelsen. Segmentering betyder nemlig – i hvert fald i forbindelse med trykkeri og distribution – at forskellige dele af modtagergruppen får forskellige versioner af forsendelsen.

På den måde får man udnyttet de muligheder, der er, for at sende materiale der i store træk er ens, men som har variationer.

Et konkret eksempel med segmentering: magasiner med indstik

For at gøre det helt konkret kan vi tage et eksempel med magasinpost, som ofte er noget, der skal uddeles i mange eksemplarer og over hele landet. Og lad os så også forestille os, at der skal en anden ting med, som kunne være et helt klassisk indstik.

Måske er det en brochure for en ny kollektion, man kan komme ned at prøve i smykkebutikken, der har butikker over hele landet.

Smykkebutikken vil gerne have, at der står en invitation fra den lokale butik med et tidspunkt, der er åbent hus for matching af de nye smykker med bestemt tøj – vejledning til præcis hvilke af de nye smykker, der passer til den enkeltes tøjstil.

I stedet for at lave 25 separate forsendelser for at imødekomme de lokale butikkers invitationer, kan der segmenteres. Magasinet er det samme, men indstikket er forskelligt, og her kan segmenteringen sørge for, at det er de rigtige modtagere, der får invitationerne fra de enkelte smykkebutikker.

Så har man sparet tid og penge på at starte forfra med en ny omgang, fordi vores maskiner kan lægge de rigtige indstik til de rigtige adresser og områder.

Vi har ikke oplevet noget, der var for komplekst endnu

Bech as klarer det hele

Man kan godt blive overrasket over, hvad der egentlig kan lade sig gøre inden for print og distribution, som vi arbejder med.

Der er nemlig mange muligheder for at lave specielle og individuelle forsendelser og printopgaver. Vi kan klare langt det meste, som man kan finde på at bede os om.

Faktisk har vi endnu til gode at opleve en opgave, som vi ikke har kunnet tage os af, fordi den var for stor eller for kompleks.

Vi har et alsidigt udvalg af maskiner til vores rådighed, når vores kunder kommer med forespørgsler til forskellige opgaver, som hurtigt og effektivt kan klare det meste af både stort og småt.

Derudover har vi et hold af dygtige og erfarne medarbejdere, der effektivt kan pakke de helt små og de mere komplicerede opgaver, som maskinerne ikke kan klare. På den måde er vi godt dækket ind i forhold til så godt som alle tænkelige opgaver.

Vi hjælper med den rigtige løsning

Uanset hvilken opgave, du står over for i forhold til print og distribution, er du velkommen til at ringe til os og høre, hvad vi kan gøre.

Vi sætter nemlig en stor ære i at gøre opgaven så billig og effektiv som muligt for vores kunder. Og her kan det sagtens være, at vi foreslår en segmenteret forsendelse.

Segmentering er nemlig som nævnt ovenfor et godt alternativ til at lave en masse små forsendelser.

Vi har allerede udstyret, der skal til – vi mangler sådan set bare din ordre, inden vi kan give os i kast med at sprede dit budskab.

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig og får en uforpligtende snak.

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer (skal udfyldes)

Din virksomhed (skal udfyldes)

Emne

Din besked

Alle er online hele tiden – i hvert fald så godt som. Derfor er det også naturligt nok, at der er stor fokus på at kapre kunder online gennem nogle af de mange virkemidler og kanaler, der findes inden for onlineverdenen. Læs mere

Som ny kunde hos Bech Distribution får du en fast kontaktperson, som følger dig og din virksomhed igennem de opgaver, du måtte have til os. Det gør du, fordi vi synes, det giver de bedste resultater, fordi jeres kontaktperson kommer til at kende jer. Læs mere

Det er helt klassisk, at når man tænker på fysiske forsendelser af markedsføringsmateriale, så tænker man på breve eller magasiner. Dem kender de fleste, og alle ved i og for sig godt, hvordan den slags ser ud. Nogle vil smide flyere ind som noget separat. Læs mere

Maskinerne og robotterne kan hjælpe os med mange ting og gøre livet lettere på mange måder. Vi er dog alligevel ikke helt der, hvor maskinerne og robotterne fuldstændig kan overtage alle de funktioner, vi varetager i dag.

Heller ikke når det kommer til at pakke breve, æsker eller mapper. Læs mere